הוא כבר כאן - הכינו את מקום העבודה לסגר השלישי - עו"ד שקמה אהרון דוד - משרד עורכי דין. הגירה | עבודה | מסחרי - אזרחי | מקרקעין | הוצאה לפועל

הוא כבר כאן – הכינו את מקום העבודה לסגר השלישי

בהמשך לעדכונים הקודמים שהוצאנו בעניין ההתמודדות עם וירוס הקורונה, Covid-19, ברצוננו לעדכן כי ממשלת ישראל החליטה להחמיר את המגבלות במסגרת הסגר השלישי שהחל ביום 27.12.2020.
קורונה - יחסי עבודה

בהתאם להחלטת הממשלה, החמרת הוראות הסגר יחלו ביום 8.1.2021 בשעה 00:00 ועד ליום 21.1.2021.

בעדכון זה נביא לידיעתכם את ההגבלות השונות שיעמדו בתוקפן במהלך תקופת הסגר:

האם ניתן להמשיך ולהעסיק עובדים במקום העבודה גם בתקופת הסגר?

התשובה משתנה על פי סוג הפעילות של המעסיק והעובד. ככלל, אין לאפשר הגעה של עובד למקום העבודה אלא אם ניתן אישור ספציפי להעסקת עובדים או אם המעסיק פועל באחד התחומים המוחרגים.

באילו תחומים ניתן להמשיך לפעול ממקום העבודה?

 • שירותים פיננסיים, כולל תאגידים בנקאיים, שוק ההון, חברות ביטוח ועוד
 • תקשורת
 • שירותי בריאות, אופטיקה ופארמה
 • מזון ומשקאות
 • טואלטיקה וניקיון
 • אספקת שירותים ומוצרים בתחומי טכנאות, תקשורת, הגנת סייבר, אבטחת מידע, מחשוב ובפרט שירותי תמיכה, תחזוקה, אחזקת בסיסי נתונים, דיגיטל ופיתוח, ובלבד שלא ניתן לבצעם באמצעות גישה מרחוק
 • שירותי הובלה, אחסנה ועמילות מכס
 • חקלאות
 • אנרגיה ומים
 • תחבורה
 • בינוי ועבודות תשתיות שאינן כוללות התקהלות במבנה סגור
 • אבטחה ושמירה
 • מוקדי שירות טלפוניים
 • מפעלים המספקים שירותים קיומיים או בעלי היתר מיוחד להעסקת עובד בשעות המנוחה השבועית, לפי מספר העובדים שהותרו בהיתר או 30% מכוח העבודה (לפי הגבוה)
 • מפעלים טכנולוגיים מועדפים על פי חוק עידוד השקעות הון לשם תחזוקה ותפעול של מערכות המפעל
 • מפעל ששייך לתעשייה הביטחונית או שתומך בתעשייה הביטחונית (עד 60% מהעובדים)
 • מפעל מועדף כהגדרתו בסעיף 51 לחוק לעידוד השקעות הון

האם מקום עבודה שרשאי להמשיך לפעול יכול להעסיק את כלל העובדים במקום העבודה בזמן סגר?

מקומות עבודה הרשאים להמשיך לפעול יכולים להמשיך ולהעסיק עובדים בהיקף נרחב. יחד עם זאת,  גם במקומות אלה יש להיערך לכך שרק עובדים הפועלים בליבת עיסוקו של מקום העבודה ימשיכו את עבודתם במקום העבודה כסדרה, ואילו עובדים המסוגלים לעבוד מהבית – יעבדו מרחוק.

מה לגבי תנאי התו הסגול? האם הם עדיין חלים?

 • מינוי ממונה על ענייני קורונה שיהיה אחראי על שמירת הכללים המנויים בתקנות ולהלן.
 • יידוע העובדים על הכללים להלן, לרבות באמצעות שילוט במקום בולט.
 • הגשת הצהרה חתומה על ידי המנכ"ל לפיה המקום עומד בכללים המופיעים להלן וכן את שם אחראי הקורונה שמונה לשמירת הכללים.
 • בדלפק שירות תותקן מחיצה למניעת העברת רסס.
 • במקומות עבודה תוסדר לעובדים מדידת חום באמצעי שאינו פולשני ולא תותר כניסת עובד שחום גופו מעל 38 מעלות צלזיוס.
 • במקום ציבורי או עסקי, בנוסף למדידת החום באמצעי שאינו פולשני, ישאל המחזיק או המפעיל את הנכנסים (למעט עובדי המקום), את השאלות הבאות, וככל שהתשובה לאחת מהן חיובית – לא יאפשר כניסה:

  • האם אתה משתעל?
  • האם חום גופך הוא 38 מעלות ומעלה, או האם היה לך חום ב- 48 השעות האחרונות?
  • האם היית במגע עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים?

האם אפשר לקיים פגישות עבודה? ומה לגבי פגישות עם ספקים חיצוניים?

מקומות עבודה הרשאים לפעול יכולים לקיים פגישות עבודה, לרבות עם ספקים חיצוניים, בהיקף של עד עשרה אנשים.

האם מעסיק שלא נכלל ברשימת מקומות העבודה הרשאים לפעול רשאי לאפשר כניסת עובדים למקום העבודה?

כל מעסיק רשאי לאפשר כניסת עובד אל מקום העבודה גם בזמן סגר לשם תחזוקת המקום או לשם תיקון ליקוי הנדרש בדחיפות לשם שמירה על שלמות מקום העבודה, שמירה על המקום, ביצוע משלוחים, תשלומי שכר או כל עובד אחר שהגעתו הכרחית לשם המשך הפעילות התפקודית של מקום העבודה, וכן הגעה למקום העבודה לשם לקיחת ציוד או ביצוע עבודות לצורך מתן שירות חיוני אצל לקוח, לרבות קיום היכולת של עובדים אחרים לעבוד מהבית. תשומת לבכם כי לא מדובר בעבודה רגילה ושוטפת, אלא בטיפול במקרי חירום שנועדו לאפשר את קיומו של מקום העבודה, תחזוקתו וטיפול בתקלות.

האם עובדים רשאים לעבוד מהבית?

בהחלט. אנו מבקשים להזכיר, כי גם בימים אלה, חל הכלל לפיו אין להעסיק עובדים יהודים בשעות המנוחה השבועית ללא היתר מיוחד. יחד עם זאת, לעד פני כניסת השבת ולאחר צאתה – ניתן להעסיק עובדים מהבית כרגיל, ובלבד שניתנה להם מנוחה שבועית בת 36 שעות מכניסת השבת ועד צאתה. גם בהתייחס לעובדים שאינם יהודים יש לשמור על שעות המנוחה השבועית.

האם יופקו אישורי מעבר מיוחדים לתקופה זו?

להבנתנו לא יינתנו אישורים שכאלה. בכלל זה נזכיר שאזרחים יכולים לנוע מחוץ למקום מגוריהם, במסגרת המגבלות שנקבעו, ללא אישורים מיוחדים.

האם יש חשש שעובדים שיסעו לעבודה בתקופה זו יעוכבו על ידי כוחות שיטור?

אכן לצערינו, קיים חשש שכזה. יחד עם זאת, ועל מנת להקל ככל הניתן על מפגשים בין עובדים לכוחות שיטור אנו ממליצים להצטייד מראש באישור מאת מקום העבודה המתייחס לכך שהעובדים הרלוונטיים מועסקים במקום עבודה הפועל בתחומים שהוגדרו בתקנות או שעליהם להגיע לעבודה במקרה חירום (אם אירע מקרה שכזה). אין כל הבטחה כי אישור שכזה יסייע בעת המעבר ממקום למקום, אולם כדאי בכל מקרה לשקול שימוש בו.

ומה לגבי מעסיקים שיאפשרו עבודה בניגוד לפירוט הנ”ל?

מעסיק שיאפשר כניסה או שהייה של עובדים במקום העבודה ללא הרשאה מתאימה יהיה צפוי לקנס או מאסר.

בנוסף:

נדגיש כי שונתה מגבלת ההתקהלות כך שהותרה התקהלות של עד 5 אנשים בשטח סגור ועד 10 אנשים בשטח פתוח. ככל שמקום ההתקהלות הוא מקום מעורב, כלומר כולל גם שטח פתוח וגם מבנה, תותר התקהלות של עד 10 אנשים.

על השוהים במרחב הציבורי לשמור על מרחק 2 מטרים לפחות בין אדם לאדם, למעט אם מדובר באנשים הגרים באותו בית.

אסורה שהייה במקום שפעילותו נאסרה מכוח התקנות.

חל איסור על שהייה בבית מגורים של אדם אחר.

כמו כן, ההגבלה בדבר כמות הנוסעים המותרת בכלי רכב פרטיים תמשיך לחול, כמות הנוסעים בכלי רכב פרטיים, עד שלושה אנשים (כולל הנהג), למעט אנשים הגרים באותו משק בית. במידה וקיים ברכב יותר מספסל אחורי אחד ניתן יהיה להסיע נוסע אחד נוסף בכל ספסל, ובלבד שישב לבדו באותו הספסל.

משרדנו עומד לרשותכם לשאלות והבהרות נוספות. 

 

עו"ד שקמה אהרון דוד

משרדנו מעניק ייעוץ וליווי משפטי לחברות בינלאומיות וללקוחות פרטיים דיני העבודה וההגירה, לרבות ייעוץ וליווי עסקאות בינלאומיות ועסקאות מיזוג ורכישה, אשרות עבודה לעובדים זרים, הסדרת מעמד חוקי בישראל של יחידים ובני זוג זרים של אזרחים ישראליים, עולים חדשים, וכל הקשור לענייני מעמד אישי בתחום ההגירה.

קטגוריות

שווה קריאה

דילוג לתוכן