קבלת אזרחות ישראלית | הסדרת מעמד לבן זוג זר | הליך מדורג | עו"ד שקמה אהרון דוד

קבלת אזרחות ישראלית

תהליך קבלת אזרחות ישראלית

קבלת אזרחות ישראלית היא משאת נפשם של אזרחים זרים ישראלים המגיעים לישראל ורוצים להשתקע בה. כידוע, אזרחות ישראלית מוענקת אוטומטית ליהודים המהגרים אליה מתוקף חוק השבות, אבל עבור זרים מדובר בפרוצדורה מורכבת. ניתן לקבל אותה בנסיבות ובתנאים שונים והדבר כרוך בתהליך מסודר ומבוקר. כל תהליך כזה כולל שלבי ביניים שיש לעמוד בהם. משרד עורכי דין שקמה אהרון דוד מטפל בנושא זה כמו גם באחרים הקשורים להגירה. בנוסף, מציע המשרד שירותי ייעוץ וליווי שוטף למעסיקים ולאזרחים, כמו גם סיוע משפטי למסורבי כניסה, ולמומחי עבודה המבקשים היתר ואשרות עבודה בארץ. 

תנאים לקבלת אזרחות ישראלית

ישנם מסלולים שונים של קבלת אזרחות ישראלית; מסלולים הכוללים בין היתר, את הסעיפים הבאים: (1) מכוח חוק השבות, (2) מכוח ישיבה בארץ, (3) מכוח לידה, (4) מכוח לידה וישיבה בארץ, (5) מכוח התאזרחות, (6) מכוח חוק השבות, (7) זוגות נשואים, (8) ידועים בציבור, ועוד. כך או כך, בכדי להתחיל בהליך ולהגיש את הבקשה לקבלת האזרחות הישראלית, רצוי לפנות אל עורך דין – לקבלת ייעוץ משפטי. בזכות מענה מסוג זה, ניתן יהיה לבחון היטב איזו אסטרטגיית פעולה רצויה ללקוח, וליישמה בהצלחה.

מעבר לכך, ומשום הליך הגשת הבקשה עצמו דורש במקרים רבים את הגשתם של מסמכים רבים, כמו גם הגעה לפגישות רבות במשרד הפנים, על עוה"ד להבטיח כי כל המסמכים מוגשים בזמנם – וכי הפגישות השונות וההתנהלות אלו מול הגופים הממשלתיים היא יעילה ומקצועית. אם וכאשר הבקשה לאזרחות נדחית, עורך הדין יסייע בהגשת הערעור על סירוב הבקשה. זאת, בכדי להחזיר את הבקשה לבחינה מחודשת. 

בקשה לקבלת אזרחות ישראלית באמצעות משרד עורכי דין

בכדי לנהל את הליך קבלת האזרחות הישראלית היטב, יש לפנות אל משרד עורכי דין שקמה אהרון דוד, העוסק בתחום. צוות המשרד ימלא את הטפסים במדויק, יגיש את המסמכים והנספחים הנלווים הנדרשים ויעקוב אחרי כל התהליך בקפידה. כל לקוח יקבל שירות מקצועי עם יחס אישי.קבלת אזרחות ישראלית דרך נישואין 

לצורך קבלת אזרחות ישראלית דרך נישואין, יש לנקוט במספר צעדים בכדי לאפשר לבן או בת הזוג הזרים לשהות בארץ – ולעבוד בה באופן חוקי. במילים אחרות, עליהם להתחיל בהליך מדורג, ולעמוד בכל התנאים של רשות האוכלוסין וההגירה. פניה אל משרד עורכי דין שקמה אהרון דוד תסייע לכם בכך, שכן צוות המשרד עובד במקצועיות רבה. משרד זה עוסק בין היתר, בתחומי ההגירה – כולל סירוב כניסה לארץ, בקשות להיתר ולאשרת עבודה למומחים זרים, כמו גם מתן ייעוץ וליווי שוטף למעסיקים ולעובדים. 

קבלת אזרחות ישראלית דרך נישואין במסגרת הליך מדורג

הליך קבלת אזרחות ישראלית יתנהל לפי הליך מדורג; הליך המוסדר על ידי משרד הפנים. זאת, בכדי שניתן יהיה ניתן לעקוב אחר הבקשה בצורה מבוקרת ומסודרת. הליך זה נוצר עקב ההבנה כי אזרחים ישראליים רבים מכירים בן/בת זוג בחו"ל – בין אם בזמן לימודים, טיולים, עבודה וכדומה. לחילופין, הם מכירים אותם כאשר הם מגיעים לארץ למטרות דומות. כאשר הם נישאים ומחליטים שמושב הקבע שלהם יהיה בישראל, יש צורך לסדר עבורם אזרחות ישראלית. התהליך הינו ארוך וכרוך במספר שלבים שחייבים לעמוד בקריטריונים הנדרשים לגביהם. נציין חלק מהשלבים: (1) אשרת מבקר מסוג ב-2, (2) שהות במעמד יושב ארעי, אשרה מסוג א-5, (3) קבלת אזרחות ישראלית.

בכדי לצלוח את ההליך המדורג על כל שלביו, ולקבל בסופו של דבר את האזרחות הישראלית, יש לפנות אל עורך דין – ולהתחיל בתהליך העבודה. תהליך זה יכלול:

  • את הגשת הבקשה לאזרחות ישראלית. הבקשה תכלול את מלוא המסמכים הדרושים מארץ המוצא של בני הזוג הזרים.
  • את הריאיון, המתבצע מדי שנה – כמו גם את הגשת המסמכים הנוגעים אל קיום חיים משותפים. 

שירות מקצועי של משרד עורכי דין

מומלץ להפקיד טיפול קבלת האזרחות הישראלית דרך נישואין אצל משרד עורכי דין שקמה אהרון דוד, בעל מוניטין בתחום. המשרד עוסק בנושא ומכיר את כל הפרוצדורה לעומק. הוא ימלא טפסים, יגישם, ויעקוב אחר התהליך עד ליישומו המלא.

הסדרת מעמד לבן זוג זר 

הסדרת מעמד לבן זוג זר נעשית בתהליך מדורג שבסופו הוא מקבל אזרחות ישראלית. קיימים מספר שלבים אותם צריך לעבור ואשר נעשים מול ועדות במשרד הפנים. כל הפרוצדורה נעשית עבור בן זוג אשר אינו זכאי לאזרחות ישראלית מתוקף חוק השבות. מדובר על מקרים בהם בני הזוג הכירו בישראל או בחו"ל ומטרת הבדיקה היא לוודא שהם אמנם מבקשים לבנות ביתם בישראל. משרד עורכי דין שקמה אהרון דוד מטפל בהסדרת הנושא הסבוך והבירוקראטי הנ"ל.

הסדרת מעמד לבן זוג זר – תהליך

הסדרת מעמד לבן זוג זר הינו הליך בו ניתנת אזרחות ישראלית לאזרח זר, שבן הזוג שלו הוא אזרח ישראלי, והא לא זכאי לאזרחות מתוקף חוק השבות. מדובר בהליך מדורג, ומטרתו לבחון לעומק את טיב מערכת היחסים של בני הזוג, את כנות הקשר – לצד היבטים אחרים.

נדגיש כי בהתאם לחוק האזרחות בישראל, כמו גם חוק הכניסה לארץ, ישנה הבחנה בין מסלול הסדרת המעמד המיועד לזוגות נשואים, לבין המסלול המיועד לבני זוג לא נשואים ומוכרים כידועים בציבור. הבחנה זו באה לידי ביטוי, בין היתר, בפרק הזמן בו נמשך ההליך המדורג – כאשר עבור זוגות נשואים מדובר ב-5 שנים, ועבור ידועים בציבור מדובר ב-7 שנים.

 הליך הסדרת המעמד עבור בן זוג זר כולל:

  • קבלת אשרת מבקר מסוג ב-2 והיא ניתנת לכל מי שמגיע מארצות שלמדינת ישראל אין עימן הסכמים דו-צדדיים בנושא. כמובן, שהמקבל צריך לעמוד בקריטריונים המתאימים. אשרה זאת מוגבלת ל-90 יום וניתן להאריכה הלאה. במהלך התקופה הזאת או המוארכת ניתן להתחיל לבצע את ההליך לקבלת האזרחות. הבקשה נעשית מול וועדה במשרד הפנים שמטרתה היא לוודא כי הבקשה אינה פיקטיבית, וכי בן הזוג אינו מסכן את הציבור מבחינה בריאותית וביטחונית. 
  • לאחר כחודשיים ימים הוא יקבל אשרת עבודה מסוג ב-1 המאפשרת לו להיות מועסק בכל מקום ללא היתר העסקה מיוחד. במידה ובני הזוג נשואים אז היא ניתנת לתקופת של 6-10 חודשים ובמידה והם אינם נשואים – לתקופה של שנה עם אפשרות להארכה עד ל-3 שנים.
  • בשלב הבא ובהתאם להחלטה הקודמת של הועדה, יקבל בן הזוג אשרה מסוג א-5 ויהפוך לתושב ארעי. משמעות הדבר היא אפשרות לקבל תעודת זהות ישראלית וזכויות סוציאליות שונות כולל כל ההטבות מביטוח לאומי ואפשרות ליהנות משירותי בריאות ממלכתיים.
  • השלב האחרון הוא קבלת תושבות קבע ואזרחות ישראלית כמו בן הזוג הישראלי. במקרה שהם אינם נישואין בן הזוג יכול לבקש, ראשית, קבלת מעמד של תושב קבע, ולאחר מכן, להגיש בקשה להתאזרחות ישראלית. 

משרד עורכי דין

מומלץ לבקש ולקבל שירות ממשרד עורכי דין שקמה אהרון דוד. מדובר על תהליך ארוך שנועד לביסוס מערכת חיים משותפת, וכדאי שינוהל היטב עד לקבלת הזכויות החשובות הנ"ל. כל לקוח יזכה ליחס אישי ולשירות מקצועי. לצד מענה בתחום הסדרת מעמד לבן הזוג, ניתן לפנות אל משרד זה לצורך סיוע בתחום ההגירה, סירוב כניסה לישראל ועוד.

הליך מדורג

הליך מדורג נועד להסדרת מעמד של בן או בת זוג בעלי אזרחות זרה הנשואים לישראלים או המקיימים מערכת יחסים אישית והדוקה. ההליך נועד לבחון את מערכת היחסים על מנת לאשר את האזרחות ולהנפיק תעודת זהות. ההליך מתמקד, בעיקר, בהוכחת כנות במערכת היחסים על מנת לשלול קבלת אזרחות בדרך לא חוקית. ניתן לבקש לעבור את ההליך במספר מצבים. משרד עורכי דין שקמה אהרון דוד מטפל בכל הנושא הנ"ל עבור לקוחות המבקשים זאת. לצד מענה בתחום ההליך המדורג, ניתן לפנות אל המשרד לצורך קבלת סיוע בתחום: ההגירה, קבלת היתר ואשרת עבודה למומחים זרים, כמו גם ליווי וייעוץ שוטף למעסיקים ולעובדים. 

הליך מדורג משרד הפנים – איך מתבצע?

הליך מדורג, כשמו כן הוא, נעשה במספר שלבים. ראשיתו בקבלת אשרת מבקר מסוג ב-2 הניתנת לכל מי שעמד בקריטריונים. אשרה זאת מוגבלת ל-90 ימים ובמהלכם ניתן לבצע את ההליך לקבלת אזרחות. במרכז הבדיקה, הנעשית על ידי משרד הפנים, חייבים המבקשים להוכיח כי מוקד חייהם הוא בישראל ובכוונתם להשתקע בה, להוכיח כי הקשר ביניהם הדוק ולא פיקטיבי, להצהיר כי הם אינם משקרים או מסתירים פרטים מהותיים, וכי אין חשש לסיכון בריאות הציבור, ביטחון הציבור או ביטחון המדינה. 

שלבי ההליך המדורג כוללים: שהות במעמד מבקר; שהות במעמד עובד זר; שהות יושב ארעי; שהות מעמד קבע. כל שלב נמשך פרק זמן אחר, וכפוף לשיקול משרד הפנים. כך או כך, נציין כי האשרות נועדו לסיטואציות שונות אליהם נקלעים בני זוג של ישראלים. כמו למשל: לאחר הכרות מחוץ לישראל במהלך טיול, עבודה לימודים או הכרות בארץ כאשר הם במעמד של מבקר, במעמד של עובד זר וכדומה. בכל סיטואציה כזאת יש התניות שונות בחוק, ויש צורך להכירן לעומק לפני שמגישים את הבקשה. 

משרד עורכי דין מומחה בהליך מדורג

מומלץ לבקש שירות ממשרד עורכי דין שקמה אהרון דוד, בעל מוניטין בתחום. יש ברשותו ידע רב וניסיון מצטבר המגיע מעשרות מקרים של טיפול במקרים מורכבים מאוד. כל לקוח יקבל את מלוא תשומת הלב, שירות מקצועי ויחס אישי. מדובר על בקשה לחיים משותפים בדרך להקמת בית ותא משפחתי בישראל, ולכן, החשיבות בהליך מהיר ויעיל.

שיתוף:

מידע שטוב לדעת

מאמרים אחרונים

תשלום בגין שעות נוספות, לפיצוי בגין העדר הפרשה לפנסיה, לדמי הבראה, לפדיון חופשה, להשלמת פיצויי פיטורים ולפיצוי בגין תלושי שכר פגומים – פסק דין

עסקינן בתביעת תובע 1 שהועסק בחברת הסעות כנהג מיום 9.11.2008 ועד ליום 30.12.2017, לתשלום בגין זכויות שונות וכן נטען להרמת מסך בין החברה לבין בעלי

קרא עוד »
דילוג לתוכן