עבודה ביום הבחירות לכנסת ה-25 - עו"ד שקמה אהרון דוד - משרד עורכי דין. הגירה | עבודה | מסחרי - אזרחי | מקרקעין | הוצאה לפועל

עבודה ביום הבחירות לכנסת ה-25

יום בחירות

שבתון ביום הבחירות

יום הבחירות לכנסת ה – 25 נקבע ליום שלישי – 1.11.2022.

חוק יסוד: הכנסת קובע: "יום הבחירות יהיה יום שבתון, אך שירותי התחבורה ושאר שירותים ציבוריים יפעלו כסדרם" (סעיף 10).

חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט – 1969 קובע:

"עובד שעבד אצל מעביד לפחות 14 יום רצופים סמוך ליום הבחירות, וכן עובד שעבד בעבודות יזומות אצל אחד המוסדות הציבוריים לפחות 14 יום מתוך החודשיים שלפני יום הבחירות, ישלם לו המעביד את השכר שהעובד היה משתכר אצלו ביום הבחירות אילולא שבת" (סעיף 136).

תשלום עבור עבודה ביום הבחירות

יום הבחירות אינו עונה להגדרה של "מנוחה שבועית" (או "יום חג"), שבחוק שעות עבודה ומנוחה. בהתאם לכך, אין בחוק כל התייחסות לשיעור התשלום לו זכאי עובד המסכים לעבוד ביום הבחירות.

כמו-כן, אין הגדרה לגבי מועד השבתון ואולם בחוק הבחירות נקבעו שעות ההצבעה ולכן ניתן לומר, כי זמן השבתון הוא זמן ההצבעה (מ – 07:00 עד 22:00).

עובד העובד ביום הבחירות יהיה זכאי, בהתאם לנוהג שהשתרש ובהתאם למספר פסיקות שניתנו על-ידי בתי-הדין לעבודה, בנוסף לתשלום שכרו בגין יום הבחירות עצמו (לו הוא זכאי ממילא, גם אם אינו עובד), גם לתשלום הרגיל, לפחות, בגין שעות עבודתו בפועל (200% = 100% + 100%) או כל סכום אחר שיסכימו עליו הצדדים.

אם קיימים הסכם קיבוצי או צו הרחבה החלים באותו מקום עבודה והקובעים הוראה מפורשת לעניין תשלום בגין עבודה ביום שבתון, יש לפעול על-פי האמור באותם הסכמים.

חשוב לזכור!!! מעסיק אינו רשאי לכפות על עובד לעבוד ביום השבתון (למעט במקומות עבודה שנקבעו שיפעלו כסדרם באותו יום), אך אין גם איסור על עבודה ביום זה והדברים נתונים להסכמה בין הצדדים.

עובדים זרים המועסקים בתחום הסיעוד (ומועסקים על ידי מטופל ולא על ידי חברה), המלונאות, ההסעדה, הבניין, החקלאות או התעשייה, זכאים לתשלום רגיל עבור עבודה ביום הבחירות, והם אינם זכאים ליום חופשה חלופי או לתוספת שכר.

הנחיות למעסיקים מאת משרד הכלכלה

משרד הכלכלה פרסם בזמנו הנחיות למעסיקים, בנוגע ליום הבחירות לכנסת, כדלקמן:

בהתאם לחוזר שפורסם דאז, החוק אינו מתייחס לסוגיית תשלום שכר לעובדים שעובדים ביום הבחירות לכנסת. עובדים אלה נחלקים לשתי קבוצות:

1.עובדים העובדים בסוגי שירותים ציבוריים, אשר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת קבעה, כי יפעלו כסדרם ביום הבחירות.

2.עובדים, שנתבקשו על-ידי מעסיקיהם לעבוד ביום הבחירות לכנסת והסכימו, למרות שאינם משתייכים לסוגי השירותים הציבוריים שקבעה ועדת הבחירות, כאמור.

בעקבות נוהג שהשתרש בין הארגונים (ההסתדרות והמעסיקים) וכן ההוראות לעניין זה הקבועות בתקשי"ר לגבי עובדי המדינה ופרשנות שניתנה בזמנו על-ידי יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, ישלמו המעסיקים שכר בשיעור 200% או לחילופין – שכר רגיל ובנוסף שעות חופשה חלף שעות העבודה בפועל ביום הבחירות.

נוהג זה חל גם לגבי הקבוצה השנייה שלעיל, אם כי במקרה זה יכול ויסכימו העובד והמעסיק על שכר גבוה יותר.

משרדנו עומד לרשותכם בכל שאלה הנובעת מהאמור לעיל, ובכלל.

 

עו"ד שקמה אהרון דוד

משרדנו מעניק ייעוץ וליווי משפטי לחברות בינלאומיות וללקוחות פרטיים דיני העבודה וההגירה, לרבות ייעוץ וליווי עסקאות בינלאומיות ועסקאות מיזוג ורכישה, אשרות עבודה לעובדים זרים, הסדרת מעמד חוקי בישראל של יחידים ובני זוג זרים של אזרחים ישראליים, עולים חדשים, וכל הקשור לענייני מעמד אישי בתחום ההגירה.

קטגוריות

שווה קריאה

דילוג לתוכן