יחסי עבודה - שאלות ותשובות - בזמן חירום | עו"ד דיני עבודה | זכויות עובדים

יחסי עבודה – שאלות ותשובות – בזמן חירום

נוכח המצב הביטחוני הרגיש ועקב רצף האירועים בימים האחרונים, עובדים רבים נאלצו להיעדר מהעבודה ועלו שאלות רבות בדבר הזכויות הניתנות במצב זה.   להלן שאלות ותשובות אשר עשויות לסייע בהבנת המצב המשפטי בתקופה מורכבת זו:
יחסי עבודה בשעת חירום

נוכח המצב הביטחוני הרגיש ועקב רצף האירועים בימים האחרונים, עובדים רבים נאלצו להיעדר מהעבודה ועלו שאלות רבות בדבר הזכויות הניתנות במצב זה.

בתקציר זה ננסה לתת תשובות לשאלות מרכזיות שעלו.

האם מותר לפטר עובד בגלל היעדרות ממקום העבודה?

בהתאם לחוק הגנה על עובדים בשעת חירום, במידה והוכרז "מצב מיוחד בעורף" חל איסור לפטר עובד בגלל היעדרות מהעבודה או בשל אי-ביצוע העבודה. עובד שפוטר בניגוד לדין, רשאי לתבוע את מעסיקו לאכיפת יחסי עבודה ופיצוי כספי, ובלבד שהתביעה תוגש בתוך 12 חודשים מיום שפוטר.

המעסיק מחייב להגיע למרות הוראות פיקוד העורף להישאר בחדרי מיגון, האם חובה להתייצב?

מעביד שיפטר עובד שנעדר מעבודתו בהתאם להוראות פיקוד העורף, פועל בניגוד לחוק הגנה על עובדים בשעת חירום, התשס"ו-2006, ובית הדין לעבודה מוסמך לבטל את הפיטורים. חובה על כל אזרח להישמע להוראות פיקוד העורף.

האם עובדים שמקום עבודתם היה סגור על פי הוראת פיקוד העורף, אמורים לקבל פיצוי?

בעבר נקבע בהסכמים קיבוציים שהוסכמו בין העובדים, המעסיקים והממשלה כי המעסיק, שמקום עבודתו היה סגור על פי הוראות פיקוד העורף, ישלם לעובדיו את שכרם הרגיל ויוכל לקבל שיפוי בהתאם להסדרים שנקבעו בחוק מס רכוש וקרן פיצויים.

על אף האמור, יובהר כי נכון למועד זה, לא קיים הסכם כאמור ביחס למבצע "שומר חומות", ועל כן לפי שעה אין לעובדים זכאות לפיצוי אף אם מקום עבודתם היה סגור בהוראת פיקוד העורף. עם זאת, עובד הנעדר מהעבודה בנסיבות האמורות יכול בהסכמה עם המעסיק לממש ימי חופשה ככל שעומדים לרשותו או לעבוד מרחוק ככל שהנושא מוסכם עם המעסיק.

מה קורה כשמקום העבודה עובד כרגיל, אבל העובד פחד ללכת לעבודה. האם העובד יהיה זכאי לשכר?

מעסיק אינו מחויב לשלם שכר לעובד שלא הגיע לעבודה, במצב שלא נאסר להגיע אליה לפי הנחיות פיקוד העורף. על כן,  מעסיק יכול לדרוש מעובד להגיע למקום העבודה, למעט אם הוראות פיקוד העורף הנחו אחרת במפורש. עם זאת, עובד ומעסיק יכולים להסכים על היעדרות של העובד, בהתאם לימי החופשה שעומדים לרשותו או להסכים כי העבודה תבוצע מרחוק, ככל שהדבר הוסכם ומוסדר במקום העבודה.
עובדים שימו לב! אם אין הנחייה מצד פיקוד העורף שלא להתייצב במקום העבודה, ההתייצבות במקומות העבודה חיונית ונדרשת על מנת לאפשר רציפות תפקודית לכלכלה ולמשק.

האם יש עובדים שחלה עליהם חובה להגיע לעבודה, על פי החוק?

כן. עובדים במפעלים למתן שירותים קיומיים או מפעלים חיוניים שאושרו ככאלה על ידי הגורם המוסמך לפי חוק שירות עבודה בשעת –חירום, תשכ"ז-1967 והוצאו להם צווי קריאה לשירות עבודה לפי הסמכויות הקבועות בחוק האמור.

לדוגמא: רשויות מקומיות, משרדי ממשלה, שירותי חירום, בתי חולים, בתי זיקוק, תחנות כוח, מתקני התפלה, תעשייה ביטחונית, מפעלים בענף המזון, בתי מרקחת נמלים, תחבורה ציבורית, ועוד.
ככל שברצונכם לדעת האם מקום עבודתכם מהווה מפעל למתן שירות קיומי, ניתן לחפשו במנוע החיפוש באתר משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

האם עובד שנעדר מעבודתו בשל ההכרח להישאר עם ילד קטן בבית בשל סגירת מסגרת חינוכית, על רקע המצב הביטחוני – זכאי לפיצוי?

לפי החוק אסור לפטר עובד בשל היעדרותו מהעבודה לצורך השגחה על ילדו (ילד עד גיל 14, או ילד עם צרכים מיוחדים עד גיל 21), במקרה שמוסד החינוך בו לומד הילד נסגר בשל מצב מיוחד בעורף ובלבד שהעובד הוא הורה יחידני או שהילד מצוי בחזקתו הבלעדית.

בעבר, סוכם על הסדרים בין הממשלה, המעסיקים והעובדים, אשר בהתאם להם עובדים שנאלצו להישאר בבית ולשמור על ילדם (עד גיל 14) בעקבות הודעות פיקוד העורף קבלו פיצוי כאילו עבדו. לפי שעה, אין הסכמים כאמור ביחס למבצע "שומר חומות", ועל כן עובד שנעדר מעבודתו בשל סגירת מסגרת חינוכית, לא יהיה זכאי לפיצוי.

חשוב לציין כי בהתאם לחוק הגנה על עובדים בשעת חירום, חל איסור על מעסיק לפטר עובד שנשאר להשגיח על ילד עד גיל 14 או על ילד עם צרכים מיוחדים עד גיל 21, מפאת סגירת מסגרת חינוכית, בשל הוראה שניתנה עקב מצב מיוחד בעורף, וזאת בכפוף לאחד מאלה:

  1. ההורה הוא הורה עצמאי או שהילד נמצא בחזקתו הבלעדית
  2. שיש לו בן זוג אשר נבצר ממנו להשגיח על הילד. במקרה שמקום העבודה של העובד או בן זוגו סיפקו סידור נאות להשגחה על הילד, העובד לא יוכל להעדר מהעבודה ולא תקום לו ההגנה מפני פיטורים. ככל שעובד פוטר בניגוד לחוק, המעסיק חשוף לענישה פלילית והעובד אף רשאי להגיש תביעה לבית הדין לעבודה בשל פיטורים שלא כדין ועל המעסיק יהיה הנטל להוכיח כי הפיטורים היו כדין.

האם מעסיק רשאי לפטר עובד ככל והוא לא מתייצב לעבודה במקום עבודה שאינו ממוגן?

חל איסור לפטר עובד שהוראות כוחות הביטחון/פיקוד העורף אוסרות עליו להגיע למקום העבודה. ככל ומקום העבודה אינו ממוגן, ועל פי הוראות פיקוד העורף ישנו איסור לעבוד בו – אין לפיטורים תוקף, ועובד שפוטר יהיה רשאי לפנות לבית הדין לעבודה במקרה והמעסיק לא חזר בו מהחלטתו. בהתאם לכך,המעסיק חשוף גם לענישה פלילית. ראו לעניין זה סעיפים 4-5 ו-7 לחוק הגנה על עובדים בשעת חירום.

האם מעסיק רשאי לפטר עובד אשר קיבל צו 8?

לא. על פי החוק אסור למעסיק לפטר עובד שנקרא לשירות מילואים במהלך השירות ובמשך 30 יום לאחריו.

אני עומדת לרשותכם בכל שאלה הנובעת מהאמור לעיל, ובכלל.

 

עו"ד שקמה אהרון דוד

משרדנו מעניק ייעוץ וליווי משפטי לחברות בינלאומיות וללקוחות פרטיים דיני העבודה וההגירה, לרבות ייעוץ וליווי עסקאות בינלאומיות ועסקאות מיזוג ורכישה, אשרות עבודה לעובדים זרים, הסדרת מעמד חוקי בישראל של יחידים ובני זוג זרים של אזרחים ישראליים, עולים חדשים, וכל הקשור לענייני מעמד אישי בתחום ההגירה.

קטגוריות

שווה קריאה

דילוג לתוכן