היעדרות מהעבודה בראש השנה האזרחית 2023 - עו"ד שקמה אהרון דוד - משרד עורכי דין. הגירה | עבודה | מסחרי - אזרחי | מקרקעין | הוצאה לפועל

היעדרות מהעבודה בראש השנה האזרחית 2023

ערב ראש השנה (סילבסטר) יחול ביום שבת 31/12/2022 בלילה וראש השנה האזרחית יחול ביום א' 1/1/2023.

עובדים נוצרים רשאים להיעדר מעבודתם במועד זה מבלי ששכרם ייפגע.

עובד שאינו נוצרי (יהודי, מוסלמי או דרוזי) זכאי להיעדר מעבודתו בימי החג של דתו הקבועים בחוק.

צו ההרחבה בדבר קיצור שבוע העבודה, מפרט את מועדי ימי החג בישראל לגבי יהודים :

  1. שני ימי ראש השנה
  2. יום הכיפורים
  3. ראשון ושמיני עצרת של סוכות
  4. ראשון ושביעי של פסח
  5. יום העצמאות
  6. חג השבועות

צו זה הוחל על כל העובדים במשק וקובע גם את זכאותו של כל עובד (שעתי) שעבד לפחות 3 חודשים, לתשלום עבור ימי חגים אלה.

סעיף 18א. לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח – 1948 בזמנו קבע כי מועדי ישראל הם אלה שפורטו לעיל ו"הם ימי המנוחה הקבועים במדינת ישראל".

עוד קבעה הפקודה:

"לכשאינם יהודים הזכות לקיים ימי מנוחה בשבתם ובחגיהם. חגים אלה ייקבעו לגבי כל עדה על-פי החלטת הממשלה…."

וכן: "הוראות חוק שעות עבודה ומנוחה…החלות על המנוחה השבועית יחולו –

  • לגבי יהודי – על מועדי ישראל;
  • לגבי מי שאינו יהודי – על מועדי ישראל או על חגי עדתו, הכול לפי המקובל עליו."

חוק שעות עבודה ומנוחה קובע בסעיף 7 ,לגבי "המנוחה השבועית", כי "המנוחה השבועית" תכלול –

  • לגבי יהודי – את יום השבת;
  • לגבי מי שאינו יהודי – את יום השבת או את יום הראשון או את היום השישי בשבוע, הכול לפי המקובל עליו כיום המנוחה השבועית שלו.

בהתאם להוראה הנ"ל בפקודת סדרי השלטון והמשפט קבעה הממשלה את החגים שיהיו ימי מנוחה לשאינם יהודים. ההחלטה כללה, בין היתר, את ראש השנה האזרחית כיום חג לנוצרים. לפיכך, עובד שאינו יהודי רשאי להיעדר מהעבודה בראש השנה האזרחית בתשלום כיום חג אם בחר לחגוג את חגי הנוצרים.

לגבי היעדרות מהעבודה של עובד שהינו יהודי, בראש השנה האזרחית, יחולו ההוראות הבאות:

ראש השנה האזרחית נחשב כאחד מימי הבחירה, ועובד זכאי לבחור יום חופשה, מתוך ימי החופשה השנתית להם הוא זכאי, ובלבד שהודיע על-כך למעבידו 30 ימים מראש, לפחות.

בדרך כלל, הזכאות לנצל יום חופשה כ"יום בחירה" על-חשבונו של המעביד ובנוסף לימי החופשה השנתית, נובעת רק מהסכמי עבודה אישיים, נוהג במקום העבודה, הסכמים קיבוציים או צווי ההרחבה שלהם.

ישנם הסכמים המציינים במפורש מהם ימי הבחירה ויש כאלה אשר אין בהם פירוט.

בנוסף, סעיף 6(ב) לחוק חופשה שנתית קובע כי כל עובד רשאי לקחת יום אחד מממכסת ימי החופשה השנתית שנצברה לזכותו במועד שיבחר ובלבד שהודיע על כך למעבידו 30 ימים מראש, לפחות.

בהתאם לכך, זכותו של עובד יהודי לצאת לחופשה בראש השנה האזרחית תהיה בהתאם להוראות חוק חופשה שנתית כמפורט לעיל ובהתאם ינוכה יום החופשה ממכסת ימי חופשתו השנתית.

משרדנו עומד לרשותכם בכל שאלה הנובעת מהאמור לעיל, ובכלל.

עו"ד שקמה אהרון דוד

משרדנו מעניק ייעוץ וליווי משפטי לחברות בינלאומיות וללקוחות פרטיים דיני העבודה וההגירה, לרבות ייעוץ וליווי עסקאות בינלאומיות ועסקאות מיזוג ורכישה, אשרות עבודה לעובדים זרים, הסדרת מעמד חוקי בישראל של יחידים ובני זוג זרים של אזרחים ישראליים, עולים חדשים, וכל הקשור לענייני מעמד אישי בתחום ההגירה.

קטגוריות

שווה קריאה

דילוג לתוכן