הזמנת עובדים זרים לענף התעשייה - עו"ד שקמה אהרון דוד - משרד עורכי דין. הגירה | עבודה | מסחרי - אזרחי | מקרקעין | הוצאה לפועל

הזמנת עובדים זרים לענף התעשייה

בעקבות הביקוש לעובדים זרים במקצועות שונים בענף התעשייה נקבע נוהל טיפול בבקשות למתן אשרת עבודה בישראל לעובדים זרים בענף התעשייה (נוהל מספר: 9.5.0001) המסדיר את הליך ההגשה והטיפול בבקשה של מעסיק בענף התעשייה לקבלת היתר להעסקת עובד זר בענף התעשייה בהתאם לחוק עובדים זרים.

מטרת נוהל זה להעניק מענה הולם לצרכי המעסיקים בענף התעשייה מחד וצמצום פגיעה פוטנציאלית בתעסוקת עובדים ישראלים מאידך, וכל זאת בכוונה לשמר ולחזק את הפעילות הכלכלית במשק.

היתר למעסיק בענף התעשייה יינתן למקצועות המפורסמים ברשימת המקצועות, כגון מהנדסי מכונות, מהנדסי תעשייה וייצור, חשמלאים מעשיים, מכונאי חשמל ומתקיני חשמל ועוד.

יתכנו מקצועות נוספים שלא מופיעים ברשימת המקצועות, אך יהיה ניתן לאשר את המקצועות הנדרשים מול משרד הכלכלה.

השלבים לקבלת אשרת עבודה לעובד זר בענף התעשייה:

 1. הגשת בקשה אל משרד הכלכלה. בקשות העומדות בקריטריונים של משרד הכלכלה תאושרנה ואלה יקבלו את המלצת משרד הכלכלה. המלצה זו הכרחית להמשך התהליך מול רשות האוכלוסין וההגירה.
 2. חברה שקיבלה את המלצת משרד הכלכלה יכולה להגיש בקשה להיתר לרשות האוכלוסין תוך 30 יום מיום קבלת המלצת משרד הכלכלה.
 3. שליחת הטפסים לרשות האוכלוסין וההגירה ותשלום אגרה כמפורט בנוהל.
 4. הבקשה לקבלת היתר תאושר במידה והחברה עומדת בכל התנאים המופיעים בנוהל.
 5. ההיתר יישלח אל החברה באמצעות דוא"ל .
 6. שליחת בקשה להנפקת אשרה ורישיון בטופס מקוון לרשות האוכלוסין וההגירה וצירוף טפסים כמתואר בנוהל לרבות צילומי דרכונים של הזרים אותם אתם רוצים להזמין
 7. רשות האוכלוסין וההגירה תבצע הברקה לקונסוליה הישראלית בחו"ל והעובדים הזרים יצטרכו להגיע לשם מצוידים באישורים המפורטים בנוהל.
 8. הקונסול בנציגות ישראל בחו"ל ינפיק לעובדים הזרים אשרת כניסה לישראל.
 9. הגעת העובדים הזרים לישראל והנפקת רישיון שיודבק להם בדרכונם.

חשוב לדעת!

מעסיק בענף התעשייה המעסיק מומחה זר באחד ממקצועות התעשייה, על פי היתר בתוקף, יידרש להמשיך ולקיים את כל תנאי ההיתר (לרבות תשלום שכר מומחים השווה לכפל השכר הממוצע במשק) כל עוד ההיתר בתוקף.

על המעסיק להעסיק את העובדים הזרים באופן ישיר/

משפט העבודה המגן החל על עובד ישראלי חל גם על העסקתו של עובד זר. המעסיק נדרש :

 • לספק לעובדים הזרים הסכם העסקה בכתב בשפתם ובשפה העברית
 • להמציא לידי העובדים הזרים תלוש שכר מפורט כדין מדי חודש
 • לספק לכל אחד מעובדיו הזרים מגורים הולמים
 • לבטח את העובדים הזרים בביטוח רפואי למשך כל תקופת עבודתם.

בנוסף לשכר ולתנאים הנלווים שעל המעסיק לשלם לעובדים הזרים, המעסיק נדרש להפקיד עבור כל עובד זר שהוא מעסיק, סכום המיועד לפיקדון. הפיקדון יבוא על חשבון תשלומים סוציאליים שעל המעסיק לשלם לעובד בגין פיצויי פיטורין, פנסיה וקרן השתלמות.

לא לשכוח!

מעסיק שניתן לו היתר להעסיק עובדים הזרים נידרש להעסיקם אך ורק במקצוע לשמו ניתן ההיתר.

העסקת העובדים הזרים בעבודה שאינה במקצוע המצוין בהיתר, תהווה הפרה של תנאי ההיתר ועלולה להביא להטלת קנס מינהלי או הגשת כתב אישום.

משרדנו עומד לרשותכם בכל שאלה הנובעת מהאמור לעיל, ובכלל.

 

עו"ד שקמה אהרון דוד

משרדנו מעניק ייעוץ וליווי משפטי לחברות בינלאומיות וללקוחות פרטיים דיני העבודה וההגירה, לרבות ייעוץ וליווי עסקאות בינלאומיות ועסקאות מיזוג ורכישה, אשרות עבודה לעובדים זרים, הסדרת מעמד חוקי בישראל של יחידים ובני זוג זרים של אזרחים ישראליים, עולים חדשים, וכל הקשור לענייני מעמד אישי בתחום ההגירה.

קטגוריות

שווה קריאה

דילוג לתוכן