מעמד להורים קשישים ובודדים | הסדרת מעמדו של הורה קשיש

מעמד להורים קשישים ובודדים של אזרחים ישראלים

נוהל הטיפול בבקשות להסדרת מעמד בישראל להורה קשיש ובודד של אזרח ישראלי (נוהל מספר 5.2.0033)

מטרת הנוהל הסדרת מעמדו של הורה קשיש

לקבוע את אופן הטיפול בבקשות למתן והארכת רישיון ישיבה בישראל להורה קשיש ובודד של אזרח ישראלי, שאין לו ילדים נוספים ו/או בן זוג בחו"ל ו/או תלויים הנמצאים באפוטרופסותו או תחת חסותו.

מי יכול להגיש בקשה להסדרת מעמדו של הורה קשיש

 • השירות ניתן לאזרחים ישראלים המבקשים עבור הורים קשישים ובודדים.
 • ניתן לבקש עבור הורים – נשים מעל גיל 65 וגברים מעל גיל 67, ובמידה שאין להורים ילדים נוספים בחוץ לארץ.

מה צריכים לצרף לבקשה להסדרת מעמדו של הורה קשיש

 • המבקשים יגישו הצהרה כתובה היכן יתגוררו ההורים המוזמנים ומי ידאג לצורכיהם.
 • המבקשים יצרפו גם התחייבות כי הם מסוגלים לדאוג לצורכי ההורים.

ההורים המוזמנים יצרפו את המסמכים הבאים:

 • תעודת יושר.
 • מסמכים רשמיים המעידים על מצב אישי נוכחי וקודם.
 • תעודות המעידות על הקשר המשפחתי בין מבקשי הבקשה להורים המוזמנים.
 • הצהרה כתובה שאין להורים המוזמנים ילדים נוספים בחוץ לארץ (ההורים המוזמנים יחתמו על הצהרה זו בפני עובדי לשכת רשות האוכלוסין וההגירה).
 • מכתב הסבר שבו יפרטו ההורים המוזמנים היכן ועם מי התגוררו עד היום, היכן עבדו, מי היו חבריהם, היכן ועם מי חגגו את החגים, טיב הקשר עם המזמינים וכן מדוע הם מעוניינים לקבל מעמד בישראל.
 • במידה שבוצעו שינויי שם (פרטי או משפחה) של ההורים המוזמנים, יש להציג תיעוד רשמי המעיד על כך.
 • במידה שההורים מתגוררים בחוץ לארץ – יש להגיש טופס בקשה לאשרת כניסה לארץ (אש/1).

איך מגישים את הבקשה להסדרת מעמדו של הורה קשיש

יש למלא את טופס הבקשה לקבלת מעמד להורים קשישים ובודדים של אזרחים ישראלים ולהגיש את הבקשה בצירוף המסמכים הנדרשים בלשכת הרשות לאוכלוסין והגירה הקרובה למקום המגורים.

חשוב לדעת:

 • על ההורים שעבורם הוגשה הבקשה, להחזיק בדרכון בתוקף לשישה חודשים לפחות מעבר לתוקף הרישיון שיינתן.
 • במידה שההורים המוזמנים הם נתיני אחת ממדינות חבר העמים עליהם לפנות ללשכת הקשר ולקבל את המלצתם.
 • במידה שההורים המוזמנים שוהים שלא כחוק בישראל מעל לשישה חודשים, הבקשה תידחה.

אגרה – 175 ₪

עו"ד שקמה אהרון דוד

משרדנו מעניק ייעוץ וליווי משפטי לחברות בינלאומיות וללקוחות פרטיים דיני העבודה וההגירה, לרבות ייעוץ וליווי עסקאות בינלאומיות ועסקאות מיזוג ורכישה, אשרות עבודה לעובדים זרים, הסדרת מעמד חוקי בישראל של יחידים ובני זוג זרים של אזרחים ישראליים, עולים חדשים, וכל הקשור לענייני מעמד אישי בתחום ההגירה.

קטגוריות

שווה קריאה

דילוג לתוכן