עדכון מיום 26/12/2022 בעניין המדיניות הנוגעת להעסקת אזרחי אוקראינה בישראל - עו"ד שקמה אהרון דוד - משרד עורכי דין. הגירה | עבודה | מסחרי - אזרחי | מקרקעין | הוצאה לפועל

עדכון מיום 26/12/2022 בעניין המדיניות הנוגעת להעסקת אזרחי אוקראינה בישראל

מדיניות זו תקפה עד לתאריך 31/1/2023

רשות האוכלוסין וההגירה עדכנה את המדיניות לעניין שהייתם של אזרחי אוקראינה הנמצאים בישראל, לפיה לא תבוצענה פעולות אכיפה כנגד העסקתם של אזרחי אוקראינה אשר כניסתם ארצה נעשתה עד ליום 30/9/2022 ובלבד שחלפו 90 יום מעת כניסתם ארצה ושברשותם דרכון אוקראיני.

יובהר כי העסקתם של אזרחי אוקראינה שיגיעו ארצה לאחר מועד זה תיאכף וזאת אף בחלוף 90 יום מהגעתם ארצה ובהיעדר שינוי במדיניות.

עוד יוער וכאמור בפרסום מיום 31.8.2022, כלל אזרחי אוקראינה בישראל שהעסקתם כאמור אינה נאכפת נוכח המדיניות שלעיל, יחולו לגביהם הוראותיו של נוהל "הטיפול בקביעת תנאים לעניין תיחום גיאוגרפי ועיסוק ברישיונותיהם של מבקשי מקלט ומסתננים" (נוהל שמספרו 10.1.0025 ואשר מפורסם באתר רשות האוכלוסין וההגירה), זאת ללא קשר לתוקף ולסוג הרשיון שנופק להם.

חשוב מאוד!!!

על המעסיק האחריות לבדוק שהעובד אכן מחזיק בדרכון אוקראיני וכי הוא שוהה בישראל מעל 90 יום.

כמו כן, הוחלט להאריך את הרישיונות לישיבת ביקור מסוג ב/2 (תייר) של אזרחי אוקראינה ששהו כחוק בישראל ביום תחילת המלחמה או שנכנסו לאחר תחילתה עד ליום 31/1/2023.

בתום תקופה זו, תיבחן המדיניות מחדש בהתאם לנתונים העדכניים.

משרדנו עומד לרשותכם בכל שאלה הנובעת מהאמור לעיל, ובכלל.

עו"ד שקמה אהרון דוד

משרדנו מעניק ייעוץ וליווי משפטי לחברות בינלאומיות וללקוחות פרטיים דיני העבודה וההגירה, לרבות ייעוץ וליווי עסקאות בינלאומיות ועסקאות מיזוג ורכישה, אשרות עבודה לעובדים זרים, הסדרת מעמד חוקי בישראל של יחידים ובני זוג זרים של אזרחים ישראליים, עולים חדשים, וכל הקשור לענייני מעמד אישי בתחום ההגירה.

קטגוריות

שווה קריאה

דילוג לתוכן