הסדרת מעמד לבני זוג ידועים בציבור - עו"ד שקמה אהרון דוד - משרד עורכי דין. הגירה | עבודה | מסחרי - אזרחי | מקרקעין | הוצאה לפועל

הסדרת מעמד לבני זוג ידועים בציבור

ההליך המדורג לצורך פתיחת תיק חיים משותפים והסדרת מעמד בני זוג זרים בישראל
ידועים בציבור

בהתאם לנוהל 5.2.0009 הטיפול במתן מעמד לבני זוג של ישראלים של רשות האוכלוסין וההגירה, לאזרחי מדינת ישראל הזכות לקיים מערכת יחסים זוגית עם בני זוגם בישראל.

כבר יצויין כי אין מדובר אך ורק בבני זוג נשואים, אלא גם בבני זוג ידועים בציבור, ומדינת ישראל אף מכירה בהסדרת מעמד של בן/ בת זוג של אזרח ישראלי מאותו המין.

קבלת המעמד אינה מתבצעת באופן אוטומטי עם הצהרה בדבר הזוגיות, אלא יש לעבור ברשות האוכלוסין וההגירה הליך ארוך ומדורג הבנוי ממספר שלבים מרגע אישור הבקשה המוגשת אל רשות האוגלוסין וההגירה ועד למתן המעמד  לבן הזוג הזר.

בני זוג המקיימים חיים משותפים, אך אינם נשואים זה לזה, מגישים בקשה לפתיחת תיק. הבקשה שמוגשת חייבת לעמוד בדרישות ובנהלים של רשות האוכלוסין וההגירה ויש  לצרף אליה מסמכים רלוונטיים. רשות האוכלוסין והגירה מבצעת בדיקת כנות קשר. זוהי בדיקה שנערכת על מנת לוודא כי הקשר בין בני זוג הוא קשר כן ואמיתי ואין מדובר בקשר פיקטיבי.

בנוסף, מתבצעות בדיקות מרכז חיים בישראל והעדר מניעה ביטחונית או פלילית לאישור הבקשה. לאחר הגשת המסמכים ובדיקתם ברשות האוכלוסין וההגירה, נקבע לבני הזוג ראיון זוגי. הראיון נערך לכל אחד מבני הזוג בנפרד, ובמהלכו בני הזוג נשאלים שאלות אודות חייהם המשותפים. מטרת השאלות הן כדי לבדוק את רמת הידע והמעורבות של בני הזוג אחד בשני. עורך דין מורשה להיות נוכח בראיונות של שני בני הזוג ונוכחותו הכרחית שם לצורך שמירה על זכויות בני הזוג על מנת לוודא כי הראיון תועד כהלכה.

ככל ורשות האוכלוסין וההגירה משתכנעת כי מדובר בקשר זוגי, כן ואמיתי נפתח לבני הזוג התיק וכך מתחיל ההליך המדורג. לבן הזוג הזר ניתנת  אשרת עבודה למשך שנה (ב/1).

בני הזוג מחוייבים להגיע אל רשות האוכלוסין וההגירה פעם בשנה לצורך בדיקה מחודשת של הקשר, הכוללת הגשת מסמכים רלוונטיים וראיון זוגי. ובכל שנה מאריכה רשת האוכלוסין וההגירה את האשרה  של בן הזוג הזר למשך שנה נוספת ועד 3 שנים בסך הכל.

לאחר שלוש השנים בהם החזיק בן הזוג הזר באשרת עבודה, מעמדו ישודרג למעמד של תושב ארעי (א/5). אשרה זו מאפשרת לבן הזוג הזר זכויות סוציאליות כגון ביטוח לאומי וקופת חולים.

בני הזוג ימשיכו להידרש להגיע אל רשות האוכלוסין וההגירה כל שנה לאחר מכן, שוב לצורך בדיקה מחודשת של הקשר, הכוללת הגשת מסמכים רלוונטיים וראיון זוגי. אשרת בן הזוג הזר תוארך בשנה נוספת – 4 שנים בסך הכל (הליך מדורג של בני זוג נשואים נמשך כארבע שנים, בעוד שהליך בני זוג ידועים בציבור ארוך יותר ונמשך כשבע שנים).

בתום התקופה האמורה יכולים בני זוג להגיש בקשה לקבלת רשיון לישיבת קבע בישראל עבור בן הזוג הזר.

במהלך הגשת הבקשה ובהמשך ההליך המדורג עלולים לעלות קשיים רבים ובלתי צפויים ובמידה ובני הזוג לא הצליחו לשכנע את רשות האוגלוסין וההגירה בכנות הקשר שביניהם בקשתם תסורב, תיקם ייסגר ובן הזוג הזר יידרש לעזוב את ישראל תוך זמן קצר.

מכאן, החשיבות בליווי עורך דין מנוסה ומקצועי בתחום שידע להנחות את בני הזוג החל משלב הכנת הבקשה וצירוף מסמכים נכונים או התמודדות עם העדרם, שיבצע הכנה יסודית לראיונות ולצפוי להם, ליווי לראיונות עצמם ועד להגשת ערר או אף פניה לערכאות, במידת הצורך.

אני עומדת לרשותכם בכל שאלה הנובעת מהאמור לעיל, ובכלל.

 

עו"ד שקמה אהרון דוד

משרדנו מעניק ייעוץ וליווי משפטי לחברות בינלאומיות וללקוחות פרטיים דיני העבודה וההגירה, לרבות ייעוץ וליווי עסקאות בינלאומיות ועסקאות מיזוג ורכישה, אשרות עבודה לעובדים זרים, הסדרת מעמד חוקי בישראל של יחידים ובני זוג זרים של אזרחים ישראליים, עולים חדשים, וכל הקשור לענייני מעמד אישי בתחום ההגירה.

קטגוריות

שווה קריאה

דילוג לתוכן